Bullandö Marina, nominerad till Årets Småföretagare 2018

Fredrik Broms är delägare och förvaltare av fastigheten och har med framgång utvecklat Bullandö Marina till det som det är idag – Ostkustens största Marina!

Verksamheten startade upp 1969 med ett fåtal båtplatser som hyrdes ut på den familjeägda och avstyckade stamfastigheten. Idag inrymmer den ett stort antal byggnader, vilka hyrs ut till olika verksamheter.

Inom marinan finns både handel, restaurang och service och som har fått utvecklats och expanderat under åren. Marinan har idag blivit en populär destination, inte bara för båtägare utan även för övriga Stockholmare och turister med sikte på mat och underhållning, välkänd glass samt gästhamn i vacker skärgårdsmiljö.

Den egna huvudsakliga verksamheten i bolaget består av båtplatsuthyrning, drift samt service av VA-anläggning för cirka 180 anslutna fastigheter.
Marinan drivs av uthyrning av båtplatser. Idag står cirka 900 båtägare i kö för båtplats från hela Storstockholm. Behovet är idag därmed stort. För vidare expansion och utveckling av marinan med fler båtplatser krävs dock ytterligare tillgång till mark/vattenyta.

Verksamhetens funktion och art kräver även välutvecklade och avancerade vatten/avloppssystem. Bullandö Marina har under åren tillgodosett detta genom att utveckla och investera i egna system och anläggningar för att klara bland annat de höga miljökraven.

Bolaget har sju årsanställda, tre säsongsanställda hamnkaptener samt ett antal extrapersonal under båtupptagning- och sjösättningsperioden. Totalt arbetar som mest ett hundratal personer inom hela Marinan under sommarhalvåret. Fredrik verkar och planerar för att Bullandö Marina skall utvecklas och expandera även i framtiden!

Fredrik Broms har som fastighetsägare och vd under åren utvecklat Bullandö Marina till en mycket framgångsrik serviceverksamhet med hög ambition på kvalitet och resultat.

Eva Hanslin
Värmdö Företagareförening

Läs även om de andra nominerade: WellnessGruppen och Bistro Gustavsberg