Är du intresserad av att gå med i styrelsen?

Kontakta Eva Hanslin för mer information.

Magnus Daar

Ordförande

Janaxel Jonsson

Ledamot

Stephan Styfberg

Ledamot

Elisabeth Blomdahl

Ledamot

Karin Axzell Nymark

Ledamot

Eva Johansson

Suppleant

Malin Wennberg

Suppleant

Christina Sedelius

Revisor

Jenny Douhan

Revisors suppleant