Är du intresserad av att gå med i styrelsen?

Kontakta Elisabeth Blomdahl för mer information.

Magnus Daar

Ordförande

Janaxel Jonsson

Ledamot

Stephan Styfberg

Ledamot

Merja Niemi

Ledamot

Karin Axzell Nymark

Ledamot

Eva Johansson

Suppleant

Malin Wennberg

Suppleant