Är du intresserad av att gå med i styrelsen?

Kontakta Eva Hanslin för mer information.

Magnus Daar

Ordförande

Anna Lindström

Sekreterare

Janaxel Jonsson

Kassör

Stephan Styfberg

Vice ordförande

Elisabeth Blomdahl

Ledamot

Karin Axzell Nymark

Ledamot

Stefan Slätt

Ledamot

Eva Johansson

Suppleant

Malin Wennberg

Suppleant

Eva Lejholm Hanslin

Valberedning, sammankallande

Christina Sedelius

Revisor

Jenny Douhan

Revisors suppleant