Är du intresserad av att gå med i styrelsen?

Kontakta Eva Hanslin för mer information.

Magnus Daar

Ordförande

Janaxel Jonsson

Ledamot

Stephan Styfberg

Ledamot

Merja Niemi

Ledamot

Karin Axzell Nymark

Ledamot

Eva Johansson

Suppleant

Malin Wennberg

Suppleant

Christina Sedelius

Revisor