Är du intresserad av att gå med i styrelsen?

Kontakta Elisabeth Blomdahl för mer information.

Merja Niemi

Ledamot

Stephan Styfberg

Ordförande

Karin Axzell Nymark

Ledamot

Malin Wennberg

Ledamot

Anton Lind

Ledamot

Pia Heikkilä
Suppleant