Varför finns vi?

Allt sedan starten 1978 har Värmdö Företagarförening arbetat för att stödja företagare och utveckla företagarlivet på Värmdö. Föreningen har arbetat med allt från nätverkande till att vara en påverkansfaktor i olika frågor till exempel möjligheter att hitta och använda mark och lokal.

Med företagaren på Värmdö i fokus men även med en större fråga på agendan, gjorde föreningen ett visionsarbete 2014 som landade i en ny övergripande vision. Vi frågade oss vad vi vill åstadkomma förutom att öka nätverkandet och de lokala affärerna sinsemellan. Svaret blev att vi ville bidra till utvecklingen av en hållbar framtid tillsammans näringsliv och föreningar på Värmdö.

Vad innebär detta då? Vi bestämde att fokus ligger på att tillsammans öka kompetensen och medvetenheten inom området Hållbar utveckling och omställning. Vi vill inspirera och ge nycklar till att hitta egna sätt att utveckla sin affärsidé, sitt erbjudande eller sitt arbetssätt i en hållbar riktning. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Vi tror också att vi som företagare, om vi lär känna varandra mer som individer, förstår varandras erbjudande, kompetenser och individuella drivkrafter, kommer att kunna göra fler och bättre affärer tillsammans.

Fler lokala samarbeten och affärer är hållbart i sig.

Historia

På försommaren 1978 bildades Värmdö Företagarförening. Jag hittade en anteckning om tilldragelsen i kommunens dåvarande informationstidning, Värmdö tidning nr 3 1978. Det var jag själv som skrev texten och föreningsbildandet skedde i Kvarnbergsskolans matsal i Gustavsberg.

”Att sammansluta företag och rörelseidkare inom Värmdö, att vara språkrör för samtliga företag och svara för kontakter samt information från kommun och myndigheter och att arbeta för att förbättra arbetsmöjligheter blir den nya företagarföreningens viktigaste uppgifter.” Läser jag vidare.

Redan vid starten 1978 hade VFF ca 150 medlemmar. I augusti samma år inbjöd Värmdö kommun VFF-styrelsen till ett informationsmöte om b l a den pågående planeringen i kommunen.

Den första styrelsen bestod av Leif Göthe, Kenneth Lindell, Christer Lindvall, Leif Karlsson, Sixten Wester, Jan Hird, Tommy Landberg, Sven Norlin, Helena Göransson, Kenneth Elfving och Lennart Andersson. Tyvärr glömde jag ange vem som valdes till ordförande. Efter att kontrollerat frågan med Lennart ”Pigge” Andersson, som ingick i den första styrelsen ,och med Börje Johansson, som kom med något senare, fick jag veta att VFF:s första ordförande var Kenneth Lindell.

 

Text om historia: Birgit Wahrenberg

På en Frukostklubb 2015 presenterade vi nedan målsättningar.

Värmdö Företagarförening vill vara en kompetent partner i de frågor där visionen mellan förening och kommun möts.