Att vara med i Värmdö Företagarförening

Ditt företag har sitt säte eller sin huvudsakliga verksamhet på Värmdö. Grattis till fint val av arbetsplats och omgivning!

Att vara medlem i Värmdö Företagarförening ger dig ett positivt sammanhang där du utvecklar ditt företag och framförallt kontaktnät. Ett medlemskap ger dig framförallt även möjlighet att vara med och påverka Värmdö i en hållbar riktning. Vi har medvetet valt att ha detta som vår övergripande vision ”Vi ska ta Värmdö företagare in i en hållbar framtid”. Välkommen med!

Några fler anledningar för ditt företag att bli medlem:

  • Tillgång till ett aktivt företagarnätverk på Värmdö
  • Flera roliga events och nätverksträffar varje år
  • Inspiration och omvärldsbevakning med fokus på det lokala
  • Kompetensutveckling inom företagande och hållbarhet
  • Möjlighet att annonsera era erbjudanden i våra kanaler

Vad kostar det

Årsavgiften för medlemskap i Värmdö Företagarförening är 50 kr (medlemsavgift) + 1 250 kr (avdragsgill serviceavgift).
Moms tillkommer på serviceavgiften.  Totalt 1 300 kr exkl moms. (1 613:- inkl moms).

Om du går med under året reduceras avgiften

Ta del av Värmdö Företagarförenings stadgar här

Anmäl dig här

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter