Värmdö företagarförening 2.0

Jag vill hälsa alla medlemmar välkomna till Värmdö Företagarförening 2.0. Pandemin har slutat att sätta käppar i våra hjul och vi kan nu köra på igen, träffas och göra affärer.
Under pandemiåren har vi haft en hel del möten med kommunen, Företagarna Nacka-Värmdö och Visit Värmdö i en grupp som kallas för Näringslivssamverkan. Där har vi diskuterat bl a. hållbart företagande i Värmdö, kompetensförsörjning inom olika branscher men kanske framför allt besöksnäringen och vi har träffat nyblivna företagare i kommunen.
Vi har lärt oss mycket under pandemitiden som att digitala möten många gånger kan vara väldigt effektiva, att många företagare kan arbeta från flera olika platser och att man inte nödvändigtvis behöver ha ett dyrt kontor i stan. Jag tror att vi kommer att få se fler företagare etablera sig i Värmdö kommun efter pandemin.
Kommunen har dock fortfarande en hel del infrastrukturella problem som dock inte får bli ett hinder för företag att etablera sig på Värmdö. Nacka och Värmdö har en bro som förbinder de med fastlandet och det är Skurubron. Enligt Trafikverkets förslag ska den nya Skurubron finansieras med en avgift för bilisterna på fyra kronor per passage. Enligt Trafikverket kommer 1,20 kr av avgiftens 4kr/passage att gå till administration av själva avgiftsuttaget. Vad tycker ni företagarmedlemmar om detta?

Hälsningar
Magnus Daar
Advokat & Styrelseordförande i Värmdö Företagarförening