MEDLEMSAKTIVITETER!

Event, träffar och årsmöte!

Genomförda och kommande medlemsaktiviteter

Kära medlemmar det är alltid spännande att starta upp ett nytt år och här kommer en kort uppföljning på vad som hänt fram till idag.

Den 20 februari bjöd vi in till ett spännande frukostmöte om Gustavsbergs historia och framtid på Blå blom. Vi fick bl.a. kännedom om vår lokalhistoria, bruksmiljöns utveckling med tegel i fokus för stadens framväxt och att gult är Gustavsbergs Chamottetegels egentliga signum.

Den 25 januari och 22 februari hade vi våra månatliga After Work på Blå blom. Dessa har fyllts med många intressanta samtal där det har varit ett utbyte av tankar och idéer om allt möjligt. Det har handlat om antalet företagare på Värmdö, effektiv energiförsörjning, eventlokaler med rörelse i fokus och behovet av att kombinera familje- och arbetslivet.
Nästa träff har vi onsdag den 31 maj!

Årsmöte

Den 28 mars hade Värmdö företagarförening ett välbesökt årsmöte på Artipelag (ett av föreningens medlemsföretag).
Det bjöds på matig wrap och fika i det vackra mötesrummet med utsikt över skog och hav.
Därefter fick vi en givande visning av den pågående utställningen ”På armlängds avstånd. 100 år av Nordisk konst”.
Det formella årsmötet leddes av Andrine Winther (S), kommunfullmäktiges ordförande i Värmdö.
De avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och ny styrelse för det kommande året valdes enligt följande: Ordförande; Stephan Styfberg, Lillsveds folkhögskola. Övriga ledamöter; Merja Niemi, Karin Axezell Nymark, Malin Wennberg och Anton Lind. Suppleant; Pia Heikkilä.

Inom kort kommer det mer information om verksamhetsplanen för året där vi kommer att ta i beaktning alla bra tips och idéer som ni, medlemmar, har delat med er. Tack! Vårt fokus är att fortsätta att nätverka lokalt för att bli starkare enskilt och tillsammans för långsiktigt framgångsrika verksamheter!

Hälsningar
Styrelsen i Värmdö Företagarförening