Tillitsverket

Tillitsverket är ett fritt initativ startat av människor som tror på betydelsen av att våga arbeta långsiktigt, förebyggande och gränsöverskridande för att bygga ett mer tillitsfullt och hållbart samhälle.

TILLITSVERKET finns för att stärka tilliten i samhället och bidra till en positiv hållbar utveckling.

TILLITSVERKET lyfter fram gränsöverskridande kunskaper om tilliten som fenomen och skapar utrymme för barn, unga och vuxna att bygga tillit genom lek och skapande verksamhet.

TILLITSVERKET samlar, utvecklar och sprider metoder för hur fri lek och skapande kan bli livskunskapande erfarenheter som bär.

TILLITSVERKET arbetar för att höja medvetenheten bland privatpersoner, offentlig sektor, näringslivet och civilsamhället om den livsavgörande betydelsen av tillit och skapande.

TILLITSVERKET erbjuder kurser, workshops, organisationsutveckling och temadagar för att medvetandegöra och stärka tillit och kreativitet.

TILLITSVERKET har stöd från Allmänna arvsfonden och växer genom samverkan med aktörer runt om i landet med målet att skapa Tillitsverksfilialer på olika platser i Sverige.

Kontakt:

Kontaktuppgifter finner du här på deras hemsida.