Skapa tillväxt med en extra resurs till företaget i höst

19 SEPTEMBER VärNa arbetar för ökad samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering på Värmdö och i Nacka, på uppdrag av sina ägare Värmdö kommun, Nacka kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Stockholm.

Vill du också arbeta med social hållbarhet enligt de globala målen 2030? VärNa erbjuder nu en mobil handledare till företag som erbjuder arbetsträning.

Den mobila handledaren finns tillgänglig under hela arbetsträningen; från introduktionen och därefter veckovis för att stötta både arbetsgivare och deltagare. Den mobila handledaren anpassar stödet efter varje enskilt uppdrag.

Samarbetet ska gynna såväl företaget som deltagaren och samhället. Målet är att få till en perfekt matchning där deltagarens samlade erfarenheter och styrkor överensstämmer med företagets behov. Du som arbetsgivare bidrar till att personen får en meningsfull sysselsättning och närmar sig en egen försörjning. På samhällsnivå bidrar ni till ökad mångfald på arbetsplatsen. Projektet är ett EU-finansierat regionalt projekt.

Är du intresserad av att ta emot personer för arbetsträning?
Anmäl ditt intresse här

Läs mer om VärNa här: www.finsamvarna.se