Skapa tillväxt med en extra resurs till företaget i höst

Vill du också arbeta med social hållbarhet enligt de globala målen 2030? VärNa arbetar för ökad samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering på Värmdö och i Nacka och erbjuder nu en mobil handledare till företag som erbjuder arbetsträning. Läs mer här