Politikernas svar 2018

Sista dagen i augusti anordnade Värmdö Företagarförening och Skärgårdsföretagarna en politikerutfrågning inför förestående val. Platsen Djurönäset var vald för att det skulle gå att komma med båt.

Här lämnades många besked. Somliga klara och somliga mindre klara. Vi hade naturligtvis många fler frågor men tiden var begränsad. Vi hoppas därför kunna arbeta vidare i relation till politikerna för att medvetandegöra näringslivets önskemål och krav.

Nedan ser du sex frågor som ställdes. Se filmen eller läs sammanfattningen.

Deltagande politiker var:

  • Bertil Krakenberger (Gruppledare Mats Skoglund), V
  • Mikael Lindström, S
  • Filip Joelsson, MP
  • Ina Ununger, C
  • Fredrik Sneibjerg, L
  • Deshira Flankör, M
  • Anna Lipinska, KD
  • Rickard Edmund (Gruppledare Thorulf Empfevik), SD
1 Vilka är era främsta åtgärder för att främja näringslivet på Värmdö?

.ritz .waffle a { color: inherit; }.ritz .waffle .s3{border-bottom:1px SOLID #000000;border-right:1px SOLID #000000;background-color:#efefef;text-align:left;color:#000000;font-family:’docs-Helvetica Neue’,Arial;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s2{border-bottom:1px SOLID #000000;border-right:1px SOLID #000000;background-color:#ffffff;text-align:left;color:#000000;font-family:’docs-Helvetica Neue’,Arial;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s6{border-left: none;background-color:#ffffff;text-align:left;color:#000000;font-family:’Arial’;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s5{border-right: none;background-color:#ffffff;text-align:left;color:#000000;font-family:’docs-Helvetica Neue’,Arial;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s1{border-bottom:1px SOLID #000000;border-right:1px SOLID #000000;background-color:#ffffff;text-align:left;font-weight:bold;color:#000000;font-family:’docs-Helvetica Neue’,Arial;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s0{border-bottom:1px SOLID #000000;border-right:1px SOLID #000000;background-color:#ffffff;text-align:left;color:#000000;font-family:’Arial’;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s4{border-bottom:1px SOLID #000000;border-right:1px SOLID #000000;background-color:#efefef;text-align:left;color:#000000;font-family:’Arial’;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}

A B C D E F G H I
1
V S MP C L M KD SD
2
Minska arbetspendlandet och biltrafiken x
3
Infartsparkeringar x
4
Tätare busstrafik x
5
Nolltaxa på bussarna x
6
Många nya hyresrätter x x
7
Många fler arbetstillfällen x
8
Proaktiva erbjudanden till företag x
9
Rätt attityder x
10
Fungerande infrastruktur x
11
Vatten på öarna x
12
Förbättrad kompetensförsörjning x
13
Minskad byråkrati x
14
Beakta fler faktorer än pris vid upphandling x
15
Främja turismen x
16
Utbyggnad av cykelvägar x
17
Fördjupat samarbete med KTH och forskning x
18
Förändrad etableringsprocess x
19
Nätverk och dialog x x
20
Utbyggnad av lokaler x x
21
Utbyggnad av vägar x x
22
Utbyggnad av skolor x
23
Tjänsteman som lotsar in företag – Snabbspår x x x
24
Samla ihop efterfrågan och utbud av mark x
25
Möjliggöra möten mellan företagen x
26
Inventera regelverk och förenkla x x
27
Förändra attityder inom kommunen x
28
Förstå att företagen utgör 38% av skatteintäkterna
x x
29
Bo och jobba på Värmdö x
30
Satsa på Ekobacken x
31

function posObj(sheet, id, row, col, x, y) {
var rtl = false;
var sheetElement = document.getElementById(sheet);
if (!sheetElement) {
sheetElement = document.getElementById(sheet + ‘-grid-container’);
}
if (sheetElement) {
rtl = sheetElement.getAttribute(‘dir’) == ‘rtl’;
}
var r = document.getElementById(sheet+’R’+row);
var c = document.getElementById(sheet+’C’+col);
if (r && c) {
var objElement = document.getElementById(id);
var s = objElement.style;
var t = y;
while (r && r != sheetElement) {
t += r.offsetTop;
r = r.offsetParent;
}
var offsetX = x;
while (c && c != sheetElement) {
offsetX += c.offsetLeft;
c = c.offsetParent;
}
if (rtl) {
offsetX -= objElement.offsetWidth;
}
s.left = offsetX + ‘px’;
s.top = t + ‘px’;
s.display = ‘block’;
s.border = ‘1px solid #000000’;
}
};
function posObjs() {
};
posObjs();

2 Vad är er vision för de kreativa näringarna i Värmdö kommun??

.ritz .waffle a { color: inherit; }.ritz .waffle .s3{border-bottom:1px SOLID #000000;border-right:1px SOLID #000000;background-color:#efefef;text-align:left;color:#000000;font-family:’docs-Helvetica Neue’,Arial;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s7{border-left: none;background-color:#efefef;text-align:left;color:#000000;font-family:’Arial’;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s2{border-bottom:1px SOLID #000000;border-right:1px SOLID #000000;background-color:#ffffff;text-align:left;color:#000000;font-family:’docs-Helvetica Neue’,Arial;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s5{border-right: none;background-color:#efefef;text-align:left;color:#000000;font-family:’docs-Helvetica Neue’,Arial;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s6{border-left: none;border-right: none;background-color:#efefef;text-align:left;color:#000000;font-family:’Arial’;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s1{border-bottom:1px SOLID #000000;border-right:1px SOLID #000000;background-color:#ffffff;text-align:left;font-weight:bold;color:#000000;font-family:’docs-Helvetica Neue’,Arial;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s0{border-bottom:1px SOLID #000000;border-right:1px SOLID #000000;background-color:#ffffff;text-align:left;color:#000000;font-family:’Arial’;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s4{border-bottom:1px SOLID #000000;border-right:1px SOLID #000000;background-color:#efefef;text-align:left;color:#000000;font-family:’Arial’;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}

A B C D E F G H I
1
V S MP C L M KD SD
2
Kulturhus x
3
Marknadsplats för konst x
4
Utveckla besöksverksamheten x x x x
5
Restauranghögskola x x
6
Studentcampus x
7
Forskning om hållbar matproduktion x
8
Utbyggnad av ekobacken x
9
Förstå att kreativa näringar också är företagare
x
10
Nätverk och dialog x
11
Samarbete med KTH x x
12
Utveckla konstnärsklustret i hamnen x x
13
Fler lokaler x x
14
Vidareutveckla redan etablerade företag x
15
Utveckla byggindustrin x
16
Attrahera innovationsföretag x
17
Arbeta med livskraft i skärgården x

function posObj(sheet, id, row, col, x, y) {
var rtl = false;
var sheetElement = document.getElementById(sheet);
if (!sheetElement) {
sheetElement = document.getElementById(sheet + ‘-grid-container’);
}
if (sheetElement) {
rtl = sheetElement.getAttribute(‘dir’) == ‘rtl’;
}
var r = document.getElementById(sheet+’R’+row);
var c = document.getElementById(sheet+’C’+col);
if (r && c) {
var objElement = document.getElementById(id);
var s = objElement.style;
var t = y;
while (r && r != sheetElement) {
t += r.offsetTop;
r = r.offsetParent;
}
var offsetX = x;
while (c && c != sheetElement) {
offsetX += c.offsetLeft;
c = c.offsetParent;
}
if (rtl) {
offsetX -= objElement.offsetWidth;
}
s.left = offsetX + ‘px’;
s.top = t + ‘px’;
s.display = ‘block’;
s.border = ‘1px solid #000000’;
}
};
function posObjs() {
};
posObjs();

3 Hur vill ni åstadkomma hållbart företagande i skärgården?

.ritz .waffle a { color: inherit; }.ritz .waffle .s3{border-bottom:1px SOLID #000000;border-right:1px SOLID #000000;background-color:#efefef;text-align:left;color:#000000;font-family:’docs-Helvetica Neue’,Arial;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s6{border-left: none;background-color:#efefef;text-align:left;color:#000000;font-family:’Arial’;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s2{border-bottom:1px SOLID #000000;border-right:1px SOLID #000000;background-color:#ffffff;text-align:left;color:#000000;font-family:’docs-Helvetica Neue’,Arial;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s5{border-right: none;background-color:#efefef;text-align:left;color:#000000;font-family:’docs-Helvetica Neue’,Arial;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s1{border-bottom:1px SOLID #000000;border-right:1px SOLID #000000;background-color:#ffffff;text-align:left;font-weight:bold;color:#000000;font-family:’docs-Helvetica Neue’,Arial;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s0{border-bottom:1px SOLID #000000;border-right:1px SOLID #000000;background-color:#ffffff;text-align:left;color:#000000;font-family:’Arial’;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s4{border-bottom:1px SOLID #000000;border-right:1px SOLID #000000;background-color:#efefef;text-align:left;color:#000000;font-family:’Arial’;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}

A B C D E F G H I
1
V S MP C L M KD SD
2
Tätare båtturer x x x
3
Fastare turlistor x x
4
Detaljplaner med fler bostäder x x x x x
5
Turistbyrå x
6
Hyreshus på öarna x
7
Skolor x x
8
Infrastruktur och VA x x
9
Bredband x
10
Bryggor x
11
Utbyggnad av Stavsnäs x x x
12
Samarbete med landstinget och Waxholmsbolaget x x
13
Dialog med skärgårdsföretagarna x
14
Bättre sophantering x
15
Lösning på problem med dricksvatten x
16
Laddning för elbåtar x
17
Skärgårdsturism på vinterhalvåret x
18
Tätare godstrafik x
19
Bättre styrning av sjötrafikrådet x
20
Skärgårdsstiftelsen flyttar ut i skärgården x
21
Förenklade kontakter med kommunen x x
22
Förbättring av besöksnäringen x
23
Göra restaurangnäringen i skärgården mer tillgänglig
x

function posObj(sheet, id, row, col, x, y) {
var rtl = false;
var sheetElement = document.getElementById(sheet);
if (!sheetElement) {
sheetElement = document.getElementById(sheet + ‘-grid-container’);
}
if (sheetElement) {
rtl = sheetElement.getAttribute(‘dir’) == ‘rtl’;
}
var r = document.getElementById(sheet+’R’+row);
var c = document.getElementById(sheet+’C’+col);
if (r && c) {
var objElement = document.getElementById(id);
var s = objElement.style;
var t = y;
while (r && r != sheetElement) {
t += r.offsetTop;
r = r.offsetParent;
}
var offsetX = x;
while (c && c != sheetElement) {
offsetX += c.offsetLeft;
c = c.offsetParent;
}
if (rtl) {
offsetX -= objElement.offsetWidth;
}
s.left = offsetX + ‘px’;
s.top = t + ‘px’;
s.display = ‘block’;
s.border = ‘1px solid #000000’;
}
};
function posObjs() {
};
posObjs();

4 Hur säkerställer vi att Värmdö Kommun inte hotar skärgårdsföretagen genom utbyggnad av övernattning och handel vid replipunkter?

.ritz .waffle a { color: inherit; }.ritz .waffle .s5{border-bottom:1px SOLID #000000;border-right:1px SOLID #000000;background-color:#efefef;text-align:left;color:#000000;font-family:’docs-Helvetica Neue’,Arial;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s4{border-left: none;background-color:#efefef;text-align:left;color:#000000;font-family:’Arial’;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s2{border-bottom:1px SOLID #000000;border-right:1px SOLID #000000;background-color:#ffffff;text-align:left;color:#000000;font-family:’docs-Helvetica Neue’,Arial;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s3{border-right: none;background-color:#efefef;text-align:left;color:#000000;font-family:’docs-Helvetica Neue’,Arial;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s1{border-bottom:1px SOLID #000000;border-right:1px SOLID #000000;background-color:#ffffff;text-align:left;font-weight:bold;color:#000000;font-family:’docs-Helvetica Neue’,Arial;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s0{border-bottom:1px SOLID #000000;border-right:1px SOLID #000000;background-color:#ffffff;text-align:left;color:#000000;font-family:’Arial’;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s6{border-bottom:1px SOLID #000000;border-right:1px SOLID #000000;background-color:#efefef;text-align:left;color:#000000;font-family:’Arial’;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}

A B C D E F G H I
1
V S MP C L M KD SD
2
Planeringen av Stavsnäs tillsammans med brukarna x x x
3
Inte se replipunkter som besöksmål, utan som omlastning av gods och personer
x
4
Tänk om eftersom det saknas förankring x
5
Omarbetat skärgårdsråd – remissinstans x
6
Slutföra detaljplanen för Stavsnäs x
7
Åka båt på SL-kort x
8
Eget råd i kommunfullmäktige x

function posObj(sheet, id, row, col, x, y) {
var rtl = false;
var sheetElement = document.getElementById(sheet);
if (!sheetElement) {
sheetElement = document.getElementById(sheet + ‘-grid-container’);
}
if (sheetElement) {
rtl = sheetElement.getAttribute(‘dir’) == ‘rtl’;
}
var r = document.getElementById(sheet+’R’+row);
var c = document.getElementById(sheet+’C’+col);
if (r && c) {
var objElement = document.getElementById(id);
var s = objElement.style;
var t = y;
while (r && r != sheetElement) {
t += r.offsetTop;
r = r.offsetParent;
}
var offsetX = x;
while (c && c != sheetElement) {
offsetX += c.offsetLeft;
c = c.offsetParent;
}
if (rtl) {
offsetX -= objElement.offsetWidth;
}
s.left = offsetX + ‘px’;
s.top = t + ‘px’;
s.display = ‘block’;
s.border = ‘1px solid #000000’;
}
};
function posObjs() {
};
posObjs();

5 Hur ska man sörja för god kvalitet och effektiva transporter av tunga laster på vägarna?

.ritz .waffle a { color: inherit; }.ritz .waffle .s5{border-bottom:1px SOLID #000000;border-right:1px SOLID #000000;background-color:#efefef;text-align:left;color:#000000;font-family:’docs-Helvetica Neue’,Arial;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s9{border-left: none;background-color:#efefef;text-align:left;color:#000000;font-family:’Arial’;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s4{border-bottom:1px SOLID #000000;border-right:1px SOLID #000000;background-color:#ffffff;text-align:left;color:#000000;font-family:’docs-Helvetica Neue’,Arial;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s7{border-right: none;background-color:#efefef;text-align:left;color:#000000;font-family:’docs-Helvetica Neue’,Arial;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s3{border-left: none;background-color:#ffffff;text-align:left;color:#000000;font-family:’Arial’;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s8{border-left: none;border-right: none;background-color:#efefef;text-align:left;color:#000000;font-family:’Arial’;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s2{border-right: none;background-color:#ffffff;text-align:left;color:#000000;font-family:’docs-Helvetica Neue’,Arial;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s1{border-bottom:1px SOLID #000000;border-right:1px SOLID #000000;background-color:#ffffff;text-align:left;font-weight:bold;color:#000000;font-family:’docs-Helvetica Neue’,Arial;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s0{border-bottom:1px SOLID #000000;border-right:1px SOLID #000000;background-color:#ffffff;text-align:left;color:#000000;font-family:’Arial’;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s6{border-bottom:1px SOLID #000000;border-right:1px SOLID #000000;background-color:#efefef;text-align:left;color:#000000;font-family:’Arial’;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}

A B C D E F G H I
1
V S MP C L M KD SD
2
Använda schaktmassor lokalt för att minska transporterna
x x
3
Jobba gentemot politikerna i landstinget x
4
Hantera frågan om krossmassor vid upphandlingen x
5
Ligga på trafikverket för att få en prioritering av skärgårdvägen
x
6
Tunnel från Mölnvik till Hemmesta x

function posObj(sheet, id, row, col, x, y) {
var rtl = false;
var sheetElement = document.getElementById(sheet);
if (!sheetElement) {
sheetElement = document.getElementById(sheet + ‘-grid-container’);
}
if (sheetElement) {
rtl = sheetElement.getAttribute(‘dir’) == ‘rtl’;
}
var r = document.getElementById(sheet+’R’+row);
var c = document.getElementById(sheet+’C’+col);
if (r && c) {
var objElement = document.getElementById(id);
var s = objElement.style;
var t = y;
while (r && r != sheetElement) {
t += r.offsetTop;
r = r.offsetParent;
}
var offsetX = x;
while (c && c != sheetElement) {
offsetX += c.offsetLeft;
c = c.offsetParent;
}
if (rtl) {
offsetX -= objElement.offsetWidth;
}
s.left = offsetX + ‘px’;
s.top = t + ‘px’;
s.display = ‘block’;
s.border = ‘1px solid #000000’;
}
};
function posObjs() {
};
posObjs();

6 Hur ser ni på möjligheten till synergieffekter mellan hälsa och social hållbarhet?

.ritz .waffle a { color: inherit; }.ritz .waffle .s5{border-bottom:1px SOLID #000000;border-right:1px SOLID #000000;background-color:#efefef;text-align:left;color:#000000;font-family:’docs-Helvetica Neue’,Arial;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s4{border-left: none;background-color:#efefef;text-align:left;color:#000000;font-family:’Arial’;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s2{border-bottom:1px SOLID #000000;border-right:1px SOLID #000000;background-color:#ffffff;text-align:left;color:#000000;font-family:’docs-Helvetica Neue’,Arial;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s3{border-right: none;background-color:#efefef;text-align:left;color:#000000;font-family:’docs-Helvetica Neue’,Arial;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s1{border-bottom:1px SOLID #000000;border-right:1px SOLID #000000;background-color:#ffffff;text-align:left;font-weight:bold;color:#000000;font-family:’docs-Helvetica Neue’,Arial;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s0{border-bottom:1px SOLID #000000;border-right:1px SOLID #000000;background-color:#ffffff;text-align:left;color:#000000;font-family:’Arial’;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}.ritz .waffle .s6{border-bottom:1px SOLID #000000;border-right:1px SOLID #000000;background-color:#efefef;text-align:left;color:#000000;font-family:’Arial’;font-size:10pt;vertical-align:top;white-space:nowrap;direction:ltr;padding:2px 3px 2px 3px;}

A B C D E F G H I
1
V S MP C L M KD SD
2
Utveckla cykel och gångvägar x
3
Satsa på ett friluftscenter likt Hellasgården
x x
4
Flera utegym och konstgräsplaner x
5
Ökat antal mötesplatser i detaljplanen x
6
Mer idrott för barn x x

function posObj(sheet, id, row, col, x, y) {
var rtl = false;
var sheetElement = document.getElementById(sheet);
if (!sheetElement) {
sheetElement = document.getElementById(sheet + ‘-grid-container’);
}
if (sheetElement) {
rtl = sheetElement.getAttribute(‘dir’) == ‘rtl’;
}
var r = document.getElementById(sheet+’R’+row);
var c = document.getElementById(sheet+’C’+col);
if (r && c) {
var objElement = document.getElementById(id);
var s = objElement.style;
var t = y;
while (r && r != sheetElement) {
t += r.offsetTop;
r = r.offsetParent;
}
var offsetX = x;
while (c && c != sheetElement) {
offsetX += c.offsetLeft;
c = c.offsetParent;
}
if (rtl) {
offsetX -= objElement.offsetWidth;
}
s.left = offsetX + ‘px’;
s.top = t + ‘px’;
s.display = ‘block’;
s.border = ‘1px solid #000000’;
}
};
function posObjs() {
};
posObjs();