Styrelseordförande har ordet

Välkommen till ett spännande nytt år med Värmdö företagarförening!

Vi är glada och entusiastiska över att få starta 2024 tillsammans med dig som en av våra viktiga medlemmar. Ett år fyllt av möjligheter, gemenskap och utveckling ligger framför oss.

Under det gångna året har vi i styrelsen fortsatt utveckla både vårt interna och externa arbete. Med medlemsnyttan i fokus har vi har skapat träffpunkter för nätverkande, erfarenhetsutbyte och kunskapstillväxt. Vi har deltagit i Värmdö kommuns företagaraktiviteter och utvecklat samarbetet med andra företagarföreningar i Värmdö. Nu ser vi fram emot att 2024 fortsätta denna resa och skapa ännu fler möjligheter för våra medlemmar i Värmdö företagarförening.

Under 2024 fortsätter vi på det inslagna spåret med intressanta event och träffar där vi nätverkar och kompetensutvecklar oss. Vi är övertygade om att genom samarbete och gemensamma ansträngningar kommer vi att bli starkare och uppnå goda resultat som företagare på Värmdö. Vi ser fram mot att träffa dig på föreningens evenemang!

För Värmdö företagarförening är varje medlem viktig i vårt gemensamma mål att främja lokalt näringsliv för både små och stora företag. Genom att jobba aktivt med att skapa delaktighet för dig som medlem kan vi tillsammans med större kraft ha en positiv påverkan på Värmdö kommun i viktiga företagarfrågor. Vi uppmuntrar dig att aktivt delta, dela dina idéer och dra nytta av det starka nätverk som vi tillsammans kan utgöra.
Här är vi i föreningen redan på gång att tillsammans med övriga företagarföreningar i Värmdö delta i framtagandet av det nya näringslivsrådets näringslivsstrategi. Styrelsen arbetar just nu med att se till att du som medlem ska kunna göra din röst hörd i detta. Information om hur du kan bidra kommer i närtid.

Under året kommer vi också att anordna medlemsträffar där vi kan utbyta erfarenheter, lyssna på föredrag och utbilda oss i olika områden.
Vi kommer bl a att återkomma med den uppskattade kursen i hjärt-lungräddning.

Passa på att utnyttja möjligheten att bidra med innehåll och plats till någon av träffarna. Jag vill också passa på att flagga för föreningens årsmöte onsdagen den 20 mars kl.18.00. Kallelse kommer ut i god tid innan men skriv in årsmötet i kalendern redan nu.

Kommunikation är viktigt i en förening. Vi använder därför flera kanaler för att nå ut.

Låt oss tillsammans göra detta år till det bästa hittills för Värmdö företagarförening. Ett år av gemenskap, utveckling och goda resultat!

Tack för att just du är medlem i vår fina förening!

Med vänliga hälsningar,
Stephan Styfberg, ordförande

 

 

 

BLI MEDLEM! KLICKA HÄR!

Tillsammans gör vi skillnad!