VA Kompaniet

Ny medlem i Värmdö Företagarförening 2019, VA Kompaniet

VA Kompaniet vänder sig till både privatpersoner och företag och erbjuder allt inom vatten; såväl dricks- och regn- som avloppsvatten.

Är du nyfiken att veta mer är du välkommen att besöka deras utställning för att se bland annat driftsatta minireningsverk, regnvattensystem, pumpar och avsaltningsanläggningar.

VA Kompaniet har även grossistförsäljning till proffs av mark- & va-produkter som exempelvis avlopps- och dräneringsrör, kabelskydd, värmekabel och mätinstrument.


VA Kompaniet finns på Entreprenadvägen 5 på Ingarö. Mer information hittar du på deras hemsida www.vakompaniet.se