Goblin Accounting

Jag som har Goblin Accounting heter Eleonor Bergström och är en civil- och marknadsekonom med bred kunskap och erfarenhet inom alla områden av redovisning med olika bolagsformer och storlekar. Särskilt specialiserade områden är dataspelsbranschen och royaltyrapportering, mätning av specifika KPI och projektredovisning, ekonomiska redskap för restaurangbranschen samt fastighetsbranschen.

Gå till webbsidan.