Antistilla AB

Medlemsintervju

Företagsnamn: Antistilla AB
Besöksadress: Toivovägen 8
Företaget startade: 2002 (1987)
Antal anställda: Cirka 25
Kontaktuppgifter:
Telefonnummer: 08-570 320 70
Hemsida: www.antistilla.se
Instagram: antistillaforskolaochskola
Email: j.walden@antistilla.se

Lite historia

Redan under 1910-talet var det skola på Lagnövallen, 1938 lades den ner.
60-talet köptes Lagnövallen av Anders och Olle Schager och donerade den till KFUM:s gymnastik-avdelningar som under en lång tid använde den som träningsgård.
1987 startade föräldrakooperativet Toivo i fastigheten som kallas för Gnetabo. Initiativtagare var föräldrar boende på Norra Lagnö och Gustavsberg. Snart utökades verksamheten och flyttade in på Lagnövallen.
1991 invigdes den nya gymnastikhallen byggd för elitgymnastik. Från 90-talet till en bit in på 2010- talet levde aktiviteten “Fångarna på Lagnövallen” med många besökare.

Verksamheten har drivits i olika former
1994 övertog KFUMs gymnastikavdelningar driften av kooperativet och uthyrnings- och eventverksamhet på Lagnövallen. Den mest populära aktiviteten var Fångarna på Lagnövallen. Namnet på förskolan blev Norra Lagnö Förskola.
1999 startades Norra Lagnö skola med elever från förskoleklass till årskurs 3.
2002 lades verksamheten över i ett av KFUM Värmdö helägt dotterbolag, Antistilla AB.
2005 bildades Stiftelsen Lagnövallen och övertog ägandet av fastigheterna och bolaget för att skapa en långsiktig, stabil form, förvalta och utveckla arvet efter bröderna Schager och den verksamhet som växt fram sedan 60-talet och 1987. Antistilla och Stiftelsen Lagnövallen styrelser arbetar med och förstärker och utvecklar inriktningen rörelse och formar fram visionen “en kropp och knopp i balans”.
2008 Görs en ansökan om att få bygga en ny lokal för de yngsta barnen, en ersättningslokal för Gnetabo i syfte att förbättra arbetsmiljön för såväl barn som pedagoger.
2013 Efter 7 år av överklaganden till byggnadsnämnden, länsrätten och förvaltningsrätten kan äntligen lokalen börja byggas.
2014 Kära gamla Gnetabo såldes och den 2 februari togs den nya lokalen som fick namnet Ängen i bruk.

Verksamhet i korthet – området
Stiftelsen Lagnövallen är ägare till Antistilla AB som i sin tur bedriver Antistilla Förskola och Skola. Stiftelsens verksamhet består i huvudsak av uthyrning av lokaler och förvaltning av fastigheterna.
Antistilla förskola, utbildning och omsorg för barn från 1 års ålder upp till det år barnet fyller 6 år. Därefter har de barn som går i vår förskola förtur till placering i förskoleklass och därefter åk 1-3 i Antistilla skola.
Antistillas vision är en kropp och knopp i balans vilket genomsyrar verksamheten i både förskola och skola.
Då Antistillas ägare är en stiftelse finns inga privata vinstintressen. Om verksamheten genererar ett överskott finns det kvar för framtida bruk till det som behövs.
Rektor för förskola och skola är Nathalie Camilton som under sin föräldraledighet ersätts av t.f. rektor Liselotte Johanzon.

Berätta om din verksamhet – vision
Antistillas vision är en kropp och knopp i balans vilket kortfattat kan förklaras med att vi ser kroppen och knoppen som en helhet. Motorikens och hjärnans utveckling går hand i hand, att skapa tillgång till och balans i kroppens olika system och funktioner är en förutsättning för välbefinnande, utveckling och lärande. Om vi bygger trygga och starka barn behöver vi inte laga så många trasiga vuxna.

Vad får din kunder hjälp med?
Antistilla är beläget på natursköna Norra Lagnö, 5 min med bil från Gustavsbergs centrum. Vi är den lilla förskolan och skolan med det stora hjärtat, ett mindre sammanhang där alla blir sedda. Vår omsorg och vision ger en trygg och positiv start i livet, en god grund och förutsättningar för vidare utveckling och lärande.
Vi har förskola från ett års ålder upp till 5 år och därefter tar skolan vid som omfattar förskoleklass upp till och med åk 3 samt fritidshem. Övergångarna mellan förskola och skola är naturliga och trygga.
Vi har stora, vackra och variationsrika gårdar, och vi vågar påstå att vi har världens största skolgård i förhållande till antal barn. Miljön främjar rörelse, fantasi och kreativitet! Lokalerna är ljusa och hemtrevliga. Dessutom har både barn och elever tillgång till en unik gympahall.

Vilka är företagets produkter/tjänster?
Förutom Antistillas verksamhet förskola och skola finns här även Stiftelsens verksamhet, som givet också den genomsyras av visionen en kropp och knopp i balans. Då förskola och skola inte använder gymnastikhallen hyrs den ut till exempelvis gymnastikföreningar, cheerleading, akrobatik m.m. som kommer hit och tränar. Som privatperson kan du hyra tid för badmintonspel.
Den gamla populära aktiviteten ”Fångarna på Lagnövallen” finns också i en uppdaterad version och heter nu Utmaningen på Lagnövallen. Teambuilding och eller tävlingsaktiviteter i en härlig mix allt efter kundens önskemål. Populärt som t.ex. kick-off för klasser, företag, möhippa/svensexa osv. Stiftelsen utvecklar också andra aktiviteter i närområdet för familjer, i höstas erbjöds en inspirationsdag i naturen med en extern ledare från Friluftsfrämjandet och fler liknade aktiviteter är inplanerade.

/Josefin von Walden