Workshop om tjänstedesign

Från produkter till tjänster och hållbarhet

Det var temat på förra veckans workshop som genomfördes tillsammans med företagare på Värmdö och Skärgården.

Som arrangör stod Drivhuset, Åbo Akademi och Archipelago Business Development. En värdefull möjlighet till att titta på våra olika företag ur ett tjänstedesign-perspektiv och att samtidigt hitta möjliga nya samarbetspartners.

Tack till alla som gjorde denna workshop möjlig på väldigt kort tid.