VFF träffar Sofia Brorsson

.apelsin{color:orange;}

Givetvis vill vi träffa vår nya näringslivschef med perspektivet om ett växande Värmdö och hur vi ser på våra gemensamma möjligheter och utmaningar. Ordförande i Värmdö Företagarförening Camilla Eltell träffade Sofia för en lunch på bistron i Gustavsbergs hamn.

Sofias bakgrund är bred och spännande och går att läsa mer om i tidigare artiklar i NVP bland annat, men intresse för fysisk rörelse, idrott och hälsa har varit en av de röda trådarna. Vi börjar i frågor som hänger ihop med hälsa och hållbart ledarskap då hållbarhet är en viktig fråga för både kommunen och för VFF.

Mental och fysisk hälsa – viktigt för företagaren
Hur kan man föra upp hälsa på agendan för företagare och hur kan det kopplas till hållbarhet, undrar vi. För Sofia finns en naturlig koppling mellan hälsa, välmående mentalt och fysiskt med tillväxt och hållbarhet. För att hålla som person när man driver företag behöver man en bra balans som ger ett gott självledarskap. Tillväxt har ju flera aspekter, inte bara ekonomisk, utan även social-, hälsa- och kompetensaspekten. Hur får du kompetenstillväxt i ditt företag t ex? Även den fysiska aktiviteten är viktig för att klara av att göra rätt avvägningar i sitt företag, ta rätt beslut, leverera, utvecklas och hålla i längden.

Böcker i självledarskap talar om vikten av att lyssna ordentligt först innan man försöker göra sig själv förstådd något som kan appliceras på både företagare, politiker och tjänstemän säkert. Det finns mycket kunskap att hämta inom området samt erfarenheter att utbyta och Sofia ser gärna att man t ex tillsammans med VFF tar fram utbildningspaket som stärker företagare. Det finns mycket forskat i ämnet och säkert kompetens hos Värmdö företagare själva i olika delar så här kan vi se synergier.

Skärgårdskommun – fördelar och utmaningar
Den största fördelen med att vara en skärgårdskommun är närheten till naturen och vad det ger för möjligheter till rekreation och fysisk aktivitet anser Sofia. Men även den rena ynnesten av att kunna vistas nära hav, skog och ängar på ett naturligt sätt. Det ger välmående. Avstånden till fastland och city har även gett ett företagarliv med mycket eget driv och innovationskraft menar hon vidare. Man har fått utveckla saker på egen hand och klara sig själv och Sofia är inspirerad och imponerad över de företag hon hittills hunnit komma i kontakt med.

Den största utmaningen är att få allt att lira med varandra. Hur ska man kunna arbeta eller pendla med bil, båt eller buss och hur ska man kunna ta sig på tvärsen över Värmdö på ett smidigt sätt? Hur ska men helt enkelt Designa Värmdö i framtiden? Och hur ska man hitta en långsiktig ro trots att det är valtider? Sofia hoppas och tror att det trots allt finns gemensamma värden över blockgränser som handlar om mer mjuka värden. Alla vill bli sedda och komma in i ett sammanhang, alla medborgare och företag behöver känna att det är här man vill vara och att Värmdö har både långsiktiga planer och nutida positiv action.

Hållbarhet och innovation
Sofia har på kort tid tagit flera initiativ på sin tjänst som ny näringslivschef. Väl medveten om att det redan gjorts mycket arbete för att t ex öka näringslivsrankingen.

Vi arbetar inom VFF med visionen om ett hållbart företagande och kommer att under 2018 skarpare definiera vad begreppet ska innebära för oss. Därför var det extra intressant att höra hur Sofia definierar t ex Innovation, ett begrepp som flitigt används i de flesta sammanhang. För henne innebär innovation någonting som hjälper och förbättrar för individ, organisation eller samhälle och inte nödvändigtvis måste vara nytt. Nyheten kan vara att en idé eller praktisk lösning används i ett nytt sammanhang eller på ett nytt sätt i befintligt sammanhang.

Innovation är det om det skapar värde och nytta. T ex finns det på Sandhamn antagligen flera olika idéer på lösningar för att få fram dricksvatten, några idéer går säkert att spinna vidare på t ex. Hur kan vi tillsammans skapa en hub och ett varmt innovationsklimat tillsammans med Värmdö företagare – ett center eller liknande?

En aspekt på hållbarhet som vi, VFF, delar med Sofia är idén om att företagen på Värmdö behöver kunna leva året runt för att vara till nytta och bidra till samhällslivet på alla delar av året. Traditionellt har Värmdö kommun fokuserat på besöksnäringen av naturliga skäl eftersom det finns ett så fint utbud av besöksattraktioner, boenden, natur och olika platser att besöka. Men det handlar ofta om att attrahera sommartid och att tala till turismen. Värmdö är en plats året runt.

Värmdö behöver utvecklas som helhet på ett hållbart sätt som gör att man som företagare kan bo, verka och arbeta på Värmdö. Vi behöver även se till att andra intressanta aktörer vill flytta hit och etablera sig här likväl som att medborgare både i skärgården och närmare centralorten Gustavsberg ska kunna leva och ha ett utvecklande utbud på vardag, helger och kvällar. Viktigt även att hitta ett sätt att arbeta mer integrerat med äldre och nyare befolkningen, både traditionella värmdöbor och nyhitflyttade, både härfödda och nya svenskar. Hur kan vi samverka och skapa nya värden?

Gustavsberg som levande kulturpuls
Den senaste tiden har många, inklusive vår nya näringslivschef, kunnat följa rubrikerna kring kommunens eventuella försäljning av de gamla fabrikshusen i Gustavsbergs hamn. Som många andra känner Sofia att ett levande kulturliv är viktigt för en ort som så stolt håller kultur- och designhistorien högt inför sin omvärld. Även om hon förstår att idéer på lösningar kommer ”fem-i-tolv” kan ändå sägas att en del av tankarna hon framför delas av undertecknad som faktiskt har ateljé i hamnen sedan 2008.

Om man närmar sig varandra mer aktivt – kommun, konstnärer och samhälle i övrigt – så att konsten och processerna kommer samhället till del vore det smart, resonerar vi. Det behöver ske på ett öppet och flexibelt sätt som passar olika konstnärers arbetsprocess. Man kan på så sätt skapa utrymme för medborgare och besökare att ta del av de levande processerna oftare än de 2 gånger per år som det är Öppen Ateljé.

Tänk om vi kunde ta upp en kreativ gemensam diskussion med detta i åtanke? Ett levande konstliv i Gustavsberg berör övrigt näringsliv och samhällsliv mer än man kan tro. De kreativa resurser som finns i husen skulle kunna kopplas samman med Värmdö och Gustavsberg på många fler sätt än vad hittills gjorts och givetvis måste det bygga på frivillighet och att man som enskild ser att det ger något tillbaka att bjuda in lite extra.

På den timmeslånga lunchen hann vi inte med alla frågor som VFF hade, så därför ser vi istället fram emot att fortsätta ett fruktbart och spännande samtal och gärna ett snart konkret samarbete tillsammans med näringslivsenheten och Sofia Brorsson som positiv motor. Tillsammans kan vi givetvis lyfta Värmdö näringsliv till helt nya nivåer med tanke på all den samlade kompetens som finns alldeles på knuten.

Text Camilla Eltell
Bild Olle Ljungdahl