Vad händer med Gustavsbergs hamn?

5 FEBRUARI Gustavsbergs hamn har otrolig potential! Det fina designarvet och unika industrimiljön inte minst – det är sedan gammalt . . .
Det finns fortfarande en förväntan i luften om vad platsen är och kan vara för boenden och företagare som finns här eller vill etablera sig och flytta hit.

Vad händer om vi slarvar bort den känslan och möjligheten?

  • Det är svårt med tillgänglighet och parkering för kunder och boenden.
  • Vi vet inte riktigt hur det fortfarande levande konstnärslivet kommer att bli med nya fastighetsägare.
  • Eller hur mycket gammal industrikänsla som kommer finnas kvar.
  • Besökare har svårt att hitta runt eller få information om nutid och dåtid.
  • Hamnen är tämligen tom efter kl 17.
  • Vad händer om det inte görs något åt det?

Några exmpel på varför vi nu satsar på nytt samarbete!

Nytt samarbete mellan Värmdö företagarförening och Gustavsbergs hamnföretag

SYFTESBESKRIVNING JANUARI 2019

Värmdö Företagarförening, VFF, arbetar för ett hållbart och rikt näringsliv på hela Värmdö och vänder sig till alla branscher och företag. Gustavsbergs hamn är ett av flera lokala företagskluster på Värmdö men även en mötesplats med stark kultur- och designhistoria och ett attraktionsmål för både medborgare och besökare från när och fjärran. Gustavsbergs hamn är den första porten och mötet med Värmdö om man kommer bilvägen, vilket många gör. Själva orten Gustavsberg växer raskt och inflyttade liksom näringsidkare i hamnen har både en förväntan och stort behov av attraktivitet, funktion och samspel.

VFF ser det naturligt att börja arbeta mer aktivt med de frågor, möjligheter och utmaningar, som rör Gustavbergs hamn och kommer att arbeta med detta i mer organiserad form från januari 2019.

Det finns några konkreta saker som vi behöver arbeta med:

– Tillgänglighet för kunder och besökare till hamnen och våra företag med offentlig verksamhet.

– Möjlighet för boende att parkera (en medborgarfråga men hänger ihop med kundparkering).

– Tydligt, informativt och visuellt tydligt och profilerande skyltsystem.

– Gemensamma events som samlar till folklighet, handel, kultur och umgänge med mat, dryck, kafé.

– En personlig representation och information för att möta upp och ge service till besökare.

– Utveckling av attraktiva mötesplatser, viloplatser i det offentliga exteriöra rummet.

– Färdigställande av en gemensam kommunikativ plattform varifrån olika beslut och inriktningar kan utgå.
Ett verktyg som ger gemensam inriktning på idéer om innehåll, genomförande, visuellt manér.

– Marknadsföringsinsatser / kommunikation om det nya som händer samt profil för NyGamla hamnen.

Allt detta kräver kontinuerliga personella resurser samt nya sätt att samarbeta över gränser mellan kommun, fastighetsägare, näringsidkare, samfällighetsföreningar, kulturskapare. Arbetet kräver finansiella resurser och rätt kompetenser och ju fler som är medlemmar i VFF, desto större möjligheter har vi att kunna arbeta med de beskrivna punkterna.

Det finns ett grundbehov och till detta kommer vi att behöva söka ytterligare punktvis finansiering för att kunna genomföra olika projekt och produktioner (marknadsföring, skyltsystem, events, filmer mm). Planen för detta behöver utarbetas och vi börjar nu.

Gå med för att stödja detta arbete – bli medlem idag!

Därför vill vi för första gången aktivt erbjuda medlemskap i VFF till framförallt alla företag i hamnen – både er med offentlig verksamhet som ännu inte är medlemmar men även alla företag med verksamhet och lokal i Gustavsbergs hamn med omnejd.

Alla kommer vi att få positiv del av en bra utveckling!

Välkommen med >>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.