VFF spanar på Frentab

Det byggs mycket på Värmdö nu …

Vi är nyfikna på Värmdös företagare och första intervjun gör vi med John Fransson, vd för Frentab.

Vi ses på Bistron i Gustavsbergs hamn och borrar oss direkt ner i företagandet och hur det ser ut för ett företag som Frentab som funnits sedan tidigt 80-tal. De senaste 5-6 åren med kontor i gamla värdshuset med utsikt över Gustavsberg hamn.

DCIM100MEDIADJI_0059.JPG

Vy över Gustavsberg hamn mot gamla Värdshuset där nu Frentab har huvudkontor på ett plan.

Familjeföretag som växt

Numera är Frentab verksamt i hela Stockholmsregionen med sina tre affärsben inom entreprenad med runt 50 anställda, anläggning med 8 anställda och fastighetsutveckling. Anläggnings- och Fastighetsbolaget är de mest ”heta” nu där det finns mest möjligheter och händer mest.

Men företaget började med John Franssons farfar som drev en lastbilsfirma på Värmdö. Sedan har verksamheten växt genom generationer och nu drivs bolaget som omsätter runt 400 miljoner sek/år av John med personal, och där även far, två bröder och en syster är aktiva i bolaget. Här på Värmdö är Frentab naturligt aktiva som underleverantör till många av de pågående byggprojekten, men även som drivande i hela fastighetsprojekt.

Ett aktuellt projekt just nu är Mörtnäs Hagar bakom Brisak, där Frentab står för markarbetena samt väljer ut vilka aktörer som ska rita och bygga husen. Här är det en ny aktör inom husbygge som heter Blooc. Kunden i de här projekten är privatpersoner och familjer. Inom de andra affärsbenen är kunderna byggherrar, byggbolag eller kommuner.

Att bygga sitt arbetsgivarvarumärke

Frentab behöver inte arbeta specifikt med marknadsföring för att få in uppdrag. Det pågår anbudsarbete löpande och det är snarare svårt att hinna med. Enligt John arbetar man medvetet med företagskultur och personalvård. Det är svårt att hitta riktigt bra, kompetenta medarbetare så man arbetar hårt för att vara en attraktiv arbetsplats och för att ha långsiktiga anställningar med låg personalomsättning. Att arbeta aktivt med sitt arbetsgivarvarumärke ökar möjligheten att anställa duktiga personer och behålla bra folk.

Ett av målen för företagsledaren John är att ”bygga bort sig själv”. Att låta andra personer på företaget få viktiga roller och mandat så att uppgifter kan fördelas smart mellan flera. Sedan ett antal år har Frentab genomgått ett kvalitéts- och processutvecklingsarbete, BF9K, som är en enklare ISO-modell. Det arbetet har varit värdefullt för att slipa processer och bli medveten om vilka delar av verksamheten som kan och behöver kvalitétssäkras. Personalen har uppskattat processen och känt att det blivit klara förbättringar, förtydliganden och högre, jämnare kvalitét.

 

DCIM100MEDIADJI_0044.JPG

Intervju ute i det fria vid en av de nya infarterna till Porslinskvarteren.

Mitt i livet – på Värmdö

John är relativt ung som ledare, med två små barn i förskole- och lågstadieåldern. Det innebär som för alla andra familjer att det pusslas mycket i vardagen med hämtningar och lämningar. Men det är roligt på jobbet med utmaningar och lärande inom nya områden. Mer tid och tankar ägnas nu åt strategi och analys, parallellt med vidareutbildning inom Marknadsekonomi på IHM. Som många andra föräldrar vill John vara mer närvarande där han är just nu – om det är på jobbet eller hemma med barn och familj – och det är något som han blivit bättre på under senare tid.

IMG_1866

John Fransson framför ett av Gustavsberg hamns symboler gamla vattenhjulet.

Det konstateras att Värmdö är en fantastisk plats att bo på och växa upp på. John bor med familj i Aspvik men har sommarställe i Skärgården. Hamnen i Gustavsberg känns också spännande med den växande bebyggelsen som innebär nya invånare som befolkar gator och torg och kan förändra upplevelser och utbud i närområdet.

 

DCIM100MEDIADJI_0028.JPG

Gustvaberg som ort och framförallt hamnen är i stor omvandling.

Varierande kommunikation med kommunen

Vi talar lite om näringslivsranking för Värmdö kommun som varit ett efterhängset nedslående faktum under några år. John påpekar att det skiljer sig mycket i kommunikation och bemötande för de olika delar som Frentab arbetar med. Till exempel så fungerar relationen och kommunikation med VA-avdelningen på kommunen väldigt bra, medan det fungerat sämre med plan- och bygglovs-avdelningen enligt John.

Vad det beror på är svårt att veta. John efterlyser en mer sammanhållen service- och kommunikationsnivå, en känsla av att det finns en övergripande strategi och plan.

Resurshushållning – hållbarhet

Vi tar pulsen på hur Frentab arbetar med hållbarhet och det är något man gör på olika sätt. Dels utvecklas hela tiden nya sätt att hushålla med det resurser som finns, t ex asfalt, betong och sten. Frentab har också styrt upp vilka maskiner och fordon man arbetar med och nu är det Volvo som gäller eftersom det märket uppfyller alla krav.

Det finns lika många perspektiv på hållbart som det finns människor och företag, så givetvis finns det frågor kring byggande, berg, natur och hållbarhet ur den aspekten, som går att fördjupa sig i, kanske i något branschforum för ekologiskt byggande…

Frentab arbetar medvetet med sina instrument inom hållbarhet och känns som ett framåtriktat och nyfiket företag.

John var runt 5 år när han fick köra grävmaskin för första gången på riktigt och är uppväxt med sten, grus och skottkärror. Det ligger nära om hjärtat att planera och förlägga nya byggnader och projekt där det är mest lämpat ur miljö- och natursynpunkt. Men platser och mark med riktigt bra förhållanden blir svårare att hitta enligt honom.

Avslutningsvis upplevs det dock som att kommunen arbetar mer sammanhållet nu vad gäller VA och detaljplanering än hur det var för några år sedan, vilket bådar gott för framtiden.

Text Camilla Eltell

Bild Olle Ljungdahl