Överenskommelsen Värmdö

Under hösten 2015 gick startskottet för arbetet med Överenskommelsen Värmdö. Genom ökad samverkan mellan kommunen och lokala idéburna organisationer ska Överenskommelsen leda till att arbetet inom det sociala området, och inom området integration, kan utvecklas och förbättras – allt för att fördjupa välfärden för kommunens invånare och brukare.