Informationsmöte om Gustavsbergs hamn – stort intresse!

Det märks att frågan om Gustavsbergs hamn är angelägen

I fredags den 15 mars hölls ett kort informationsmöte hos Bistro Gustavsberg. Närmare 50 företagare samlades från flera olika branscher med det gemensamma att de alla har sin verksamhet i Gustavsbergs hamn eller i närområdet.

Den grupp som nu sedan i december 2018 arbetat med att sammanlänka Hamnengruppen med Värmdö Företagarförening presenterade syfte, nuläge och planer framåt. Vi tror på att tillsammans skapa en positiv utveckling som vi alla kan stå bakom samtidigt som vi arbetar konkret med praktiska behov i närtid, till exempel skyltning, tillgänglighet och parkeringsmöjligheter. För detta krävs ett kontinuerligt samtal med både kommunen och de olika funktioner, personer och kompetenser som finns där, men även med fastighetsägare och samfällighetsföreningar.

Mötet inleddes med kaffe och en kort introduktion av ordförande Camilla Eltell om syftet med samarbetet, om vilka konkreta utmaningar hamnen har just nu och om vikten av att arbeta medvetet med en samskapad kommunikativ idéplattform för Gustavsbergs hamn. alla närvarande har antagligen en egen stark bild av hur Gustavsbergs hamn är unik på så många sätt. Låt oss ta hand om detta och förädla båda våra egna förutsättningar som företagare och utvecklingen av hela platsen.

Det gjordes även tydligt att vi behöver bli fler medlemmar i Värmdö Företagarförening för att kunna bli effektiva och uthålliga i arbetet som kräver tid, kompetens och förmåga att driva och kommunicera.

Alla inbjöds att bli medlemmar om man inte redan är och alla som är intresserade av att fortsatt få information via nyhetsbreven skrev upp sig på listan. Under ett och samma möte blev vi 7 nya medlemmar, HURRA OCH VARMT VÄLKOMNA!
BLI medlem idag du med! Du betalar bara för resterande del av 2019.

Anna Runberg, delägare Bistro Gustavsberg, redogjorde sedan för status och process kring skyltning och tillgänglighet i hamnen. Minst två möten har ägt rum och ett ytterligare är inplanerat med flera relevanta personer från kommunen. Vi behöver även ta fram en flyer/ett kort som berättar om vad som finns i hamnen att dela ut till alla boende och nyinflyttade. Vi har även fått en kontakt med ett båtbolag som skulle kunna komplettera båttaxin i skärgården och ev mot Gustavsberg. Mer om detta kommer framöver!

Om du är intresserad av nyhetsbrev utan att vara medlem går det utmärkt. Är man medlem kan man presentera sitt företag med specialerbjudanden samt får inbjudan till evenemang som en förmån.

Maila oss om du är intresserad av att få våra nyhetsbrev som kommer ut ca 1 gång i månaden, ibland oftare om det händer mycket.
Maila info@varmdoforetagare.se

Skriv i ämnesraden: Jag vill ha VFF Nyhetsbrev och lägg till kollegors mailadresser om du tror de är intresserade!

Vi känner starka positiva vibbar nu, det händer mycket och det är en perfekt tid att vara med påverka och skapa detta tillsammans. Vi är fullt medvetna om att behoven och intresset för olika åtgärder ser olika ut. Men vi är ganska säkra på att med en gemensam idé om platsen Gustavsbergs hamn blir det lättare att vara tydlig i prioriteringar och val mellan olika lösningar. Det blir även mer tydligt vilken typ av företag eller verksamhet som kanske fattas och som skulle vara rätt pusselbit för hamnens unikitet.

Tack till alla ni som varit med om att sprida inbjudan genom att promenera runt för egen maskin till företag i hamnen!
Naprapat Janaxel Olsson, Värmdönaprapaterna Elisabeth Blomdahl, Body Joy Monica Elsinga samt förstås Anna Runberg och Carin Carlsdotter Denell.