Biodlare får miljöpris

Årets miljöbelöning från Värmdö kommun ges till Wermdö skeppslags biodlarförening.

Biodlarföreningen får 10 000 kronor för sitt miljöfrämjande arbete. Det beslutade bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i tisdags med följande motivering:

biodling_man1729

“Honungsbin har central betydelse för all odling som kräver pollinering då det bidrar till ökade skördar och växter som i sin tur är näring till många djur. Utan bin skulle våra skogar mista sina blåbär och åkrarna sina skördar.

Läs mer här