VFF & GDPR

Även Värmdö Företagarförening hanterar dina personuppgifter

enligt den nya personuppgiftslagen

Den nya lagstiftningen handlar om personuppgifter, och inte företagsuppgifter i sig, men Värmdö Företagarförening (VFF) behandlar några personuppgifter från er så vi måste också se till att vi behandlar de på ett säkert och tryggt sätt.

För er information samlar VFF följande personuppgifter om våra medlemmar (bolag eller enskild firma):

  • Företagets (eller enskild firmans) namn
  • Organisationsnummer
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Hemsida
  • Mailadress

Dessa detaljer används för följande saker:

  • För att lägga upp en medlem i VFF:s medlemsdatabas för att kunna fakturera.
  • För att skicka kallelse till årsmötet och skicka viktig information till företaget från VFF.
  • För att lägga upp medlemmen på vår hemsida i vårt digitala medlemsregister. Syftet med detta är så att eventuella kunder kan hitta företaget.
  • För att lägga till medlemmens email adress i VFF:s program för utskick av Nyhetsbrev så att medlemmen får vårt Nyhetsbrev (obs. personen kan avregistrera från mailutskick närsomhelst via en länk i varje mail).

Vi ger eller säljer aldrig bort uppgifter från vårt medlemsregister till tredje part. Vi använder säkra och välkända molnbaserade program för vår medlemsdatabas, mailsystem och mailutskick och meddelar medlemmar om vi får information om ett eventuellt intrång.

När medlemmar/gäster anmäler sig till events som VFF anordnar samlar vi namn, mailadress och ev. allergier vid anmälning till event (allergier sparas inte mot personens namn men i en separat lista). Dessa detaljer används enbart för att organisera eventet.

När medlemmar / andra personer mailar VFF behåller vi korrespondens som är relevant för administration av föreningen och aktiviteter. Informationen behålls enbart för det syftet.

Du har rätt till din information. Vill du ta del av vilka uppgifter VFF har om dig, eller ändra eller ta bort dina personuppgifter är det bara att du kontakta VFFs personuppgiftsansvarig via info@varmdoforetagare.se.

Genom att fortsätta med ditt medlemskap med VFF accepterar du dessa villkor.

För er som är inte medlem men som får VFF:s nyhetsbrev så har vi bara ditt mailadress. Mailadressen har vi enbart så att vi kan skicka VFF:s nyhetsbrev till dig. Du kan närsomhelst avregistrerar dig från mailutskick genom en länk i varje mail, eller genom att kontakta oss på info@varmdoforetagare.se. Vi ger eller säljer aldrig uppgifter från vårt medlemsregister till tredje part. De situationer vi kan komma att överlåta medlemmars personuppgifter till tredje part framgår av VFF:s personuppgiftspolicy.

Ansvarig kontaktperson/dataskyddsombud när det gäller GDPR på VFF är Koordinator, info@varmdoforetagare.se.

Läs mer om det nya personuppgiftslagen på www.datainspektionen.se