25 mars: Årsmöte 2020

Årsmöte den 25 mars på Blå Blom

OBS! Ändringar i det ursprungliga programmet på grund av det rådande läget med Coronaviruset.

Med tanke på rådande läge med Corona och det ökande riskläget för smitta, har vi beslutat att ställa in presentationen med Värmdö Bryggerier samt middagen i samband med årsmötet. I dagsläget räknar vi med att hålla årsmöte som planerat på Blå Blom med start 18:15 och att vi är klara senast 19:00. Vi har koll på utvecklingen och återkommer om även mötet kommer att skjutas upp.

Handlingarna inför årsmötet finner du här nedan. Val av nya ledamöter samt justering i stadgarna är ett par viktiga punkter.

Program

18:15 Årsmöte
19:00 Slut

För dig som redan anmält dig till mötet

Du har fått ett mail som vi önskar att du svara på och bekräftar att du tagit del av informationen att middag och presentation är inställd och återkommer med svar…
1. att du vill behålla din anmälan till årsmötet, eller
2. att du inte vill delta på årsmötet

Anmälan

Har du inte anmält dig innan, är du fortfarande välkommen till årsmötet. Anmäl dig via e-post info@varmdoforetagare.se och skriv Årsmöte i ämnesraden. Ange namn och företag i din anmälan.


Handlingar

Årsbokslut 2019

Verksamhetsberättelse 2019

Dagordning årsmöte 2020

Valberedningens beslut 2020